Que thử đường OneTouch OT ULTRA 25's

290,000₫279,000₫

Que thử được cấu tạo bởi men thử Glucose oxidase, sử dụng cho máy OT Ultra Easy, OT Ultra, OT Ultra 2.

Hộp có 25 que