Que thử đường huyết OneTouch OT UP 25's

250,000₫235,000₫

Que được cấu tạo bởi Glucose Dehydrogenase FAD sử dụng cho máy dùng cho máy OT Ultra Plus Flex

Một hộp có 25 que