Que thử đường huyết OneTouch OT Select 25

230,000₫220,000₫

Que thử được cấu tạo bởi men phủ Glucose oxidase, sử dụng cho máy OT Select Simple

Hộp có 25 que