Que thử đường huyết OGCare Strip 25

220,000₫205,000₫

- Que thử đường áp dụng công nghệ Bio-Sensor, 1 lọ 25 que.