Nhiệt kế điện tử (dạng bút) Microlife MT550

210,000₫199,000₫

Nhiệt kế dạng viết, đầu dò vàng cho kết quả đo trong 10 giây

Báo nhiệt độ sốt bằng màu nền

Có chức năng chống thấm nước