Nhiệt kế điện tử (dạng bút) Microlife MT500

95,000₫89,000₫

Nhiệt kế đo nhiệt độ dạng viết, khi đo nhiệt độ phát ra tiếng beep

Cho kết quả trong 30s, có chức năng chống thấm nước