Nhiệt kế điện tử (dạng bút) Microlife MT16K1

60,000₫55,000₫

- Nhiệt kế điện tử dạng viết, không vó thủy ngân

- Cho kết quả nhanh chóng trong 60s 

- Khi đo phát ra tiếng beep

- Có 4 màu lựa chọn