Máy xông mũi họng Omron NE-C801

1,120,000₫1,055,000₫

Máy sử dụng công nghệ van ảo (V.T.T) cho hiệu quả xông cao, an toàn, giảm lượng thuốc hao hụt.

Tốc độ xông 0.3 ml/phút, hạt thuốc nhỏ mịn 3µm

Máy xông êm, phù hợp trẻ em